Bạn có biết Data Analyst làm gì với Big Data tại Home Credit?

Chia sẻ dưới đây từ anh Quân Lê - Senior Data Scientist sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về điều này.

"Hiểu một cách đơn giản thì Big Data là hệ thống dữ liệu lớn và phức tạp: hàng triệu cơ sở dữ liệu có liên kết, hoặc các dữ liệu không cấu trúc như là hình ảnh, văn bản, âm thanh... Tại Home Credit, Big Data giúp chúng tôi hiểu sâu sắc đặc điểm và nhu cầu của khách hàng nhờ sử dụng nhiều công cụ và phương pháp khác nhau.

Cụ thể trong công việc, cơ hội giải quyết những vấn đề mỗi ngày bằng Big Data giúp cho Data Analysts và Data Scientists tại Home Credit rèn luyện các kỹ năng xử lý số liệu với SQL, Python, Java... Không những thế, đó cũng là cơ hội để phát triển những kỹ năng khác như tư duy đổi mới, chuẩn hóa mô hình hoặc trình bày dữ liệu." 

Còn nhiều trải nghiệm khác cùng Big Data đang chờ đợi bạn. Tham gia cùng Home Credit để tự mình khám phá.