Cách thay đổi và thăng tiến sự nghiệp tại Home

Nhận thức được việc nâng cao kỹ năng làm việc sẽ là công cụ chính giúp nhân viên thành công trong công việc, Home Credit không ngừng tổ chức các hoạt động đào tạo và chia sẻ kiến thức toàn diện từ kỹ năng chuyên môn đến định hướng nghề nghiệp. 

Gần đây, công ty đã tổ chức một buổi định hướng nghề nghiệp cho nhóm ngành Phân tích dữ liệu, nhằm tạo cơ hội để nhân viên lắng nghe chia sẻ về nghề nghiệp từ các lãnh đạo và chuyên gia trong ngành, từ đó: 

⏩ Định hình tốt hơn con đường và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai. 

⏩ Hiểu hơn về trình độ và độ phức tạp trong từng công việc thông qua bộ “Cẩm nang nghề nghiệp”.

Đây là cơ hội để nhân viên tự đánh giá lại bản thân trong bản đồ phát triển sự nghiệp và chọn cho mình hướng đi đúng đắn nhất. Và Home Credit luôn sẵn sàng đồng hành cùng nhân viên trong hành trình thay đổi và phát triển bản thân.