Home Credit đánh dấu hành trình 12 năm phát triển tại Việt Nam

Đây là một hành trình tuyệt vời mà Home Credit đã góp phần đem lại những thay đổi và phát triển cho thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam. Trên chặng đường ấy, Home Credit Việt Nam liên tục đổi mới để lớn mạnh với nhiều cột mốc  ấn tượng dưới đây: ​

  • Phục vụ gần 11 triệu khách hàng trên toàn quốc 
  • Hiện diện tại 63 tỉnh thành với gần 9,000 điểm bán hàng

Cảm ơn sự đồng hành của khách hàng trong suốt thời gian qua. Cùng với sự đóng góp của toàn thể nhân viên Home Credit, chúng tôi sẽ tiếp tục biến ước mơ của khách hàng thành hiện thực.