Khóa học tìm hiểu về kỹ năng & công việc tại phòng ban

Home Credit tin rằng ngoài năng lực chuyên môn, các kỹ năng mềm trong công việc đóng vai trò quan trọng để nhân viên phát huy hết năng lực đang có.

Những workshop như "Quản lý thời gian hiệu quả", "Đánh thức năng lực bản thân", "Đàm phán trong công việc", "Giao tiếp khéo léo", v.v sẽ tạo cho nhân viên cơ hội làm việc tốt hơn, thể hiện được bản thân và thành công hơn trong công việc.

Bên cạnh đó, những kiến thức liên quan đến công việc của các phòng ban cũng đóng vai trò quan trọng để nhân viên hiểu hơn về những người bộ phận mình làm việc cùng, từ đó có sự hợp tác ăn ý hơn và tăng năng suất làm việc.