Chương trình tài năng dành riêng cho Quản lý cấp cao

Sự thành công lâu dài của một công ty phụ thuộc phần lớn vào sự đóng góp của toàn thể nhân viên nói chung, và những quyết định đúng đắn của các nhà lãnh đạo tài ba nói riêng. Vì lẽ đó, Tập đoàn Home Credit luôn tổ chức những chương trình tài năng cho các nhà quản lý xuất sắc, và một trong số đó là chương trình Senior Odyssey.

Senior Odyssey là chương trình tài năng hàng đầu toàn cầu của Home Credit, được thiết kế riêng cho Quản lý cấp cao có tiềm năng trở thành thành viên của Ban lãnh đạo.

Mục tiêu của chương trình là thúc đẩy sự phát triển của mỗi thành viên qua việc trực tiếp tham gia các mô-đun về kinh nghiệm kinh doanh và quản lý dự án trong môi trường quốc tế.

Senior Odyssey gồm 5 mô-đun được tổ chức trong 12 tháng với sự tham gia của 20-24 thành viên. Mỗi mô-đun được tổ chức ở một địa điểm khác nhau để các thành viên có thể thăm quan và tìm hiểu về công ty nơi mà các chiến lược, hoạt động và kinh nghiệm nổi bật, tương ứng với mô đun đang được đề cập đến.